top of page

Om Mig

Jag är bosatt i Nacka och tar emot klienter för olika typer av terapi i lokaler i Stockholms innerstad. Gruppterapier genomför jag tillsammans med kollegor på spanska solkusten i närheten av Malaga där jag varit bosatt och arbetat som Gestaltterapeut till och från i 15 år.

I tillägg till att jag är diplomerad och auktoriserad gestaltterapeut,  har jag en Master of Science (MSc) i Gestaltpsykoterapi vid University of Derby. Jag har också en fil.kand med psykologi som huvudämne.

Under många år har jag arbetat inom den psykiatriska verksamheten inom Stockholm läns landsting. Främst då verksamheter riktade mot ugna vuxna och barn- och ungdomspsykiatrin men även vuxen psykiatrin. Innan dess har jag arbetat som personalchef i det privata näringslivet och även drivit eget företag med inriktning mot chefs- och personalstödsområdet.

bottom of page